Skræddermester Jens Peter Larsen og hustru Anna Larsens Mindefond for studerende fra Vordingborg

Skræddermester Jens Peter Larsen og hustru Anna Larsens Mindefond for studerende fra Vordingborg

Støtte til unge studerende på Danmarks Tekniske Højskole eller Københavns Universitet, der er døbt og konfirmeret i Vordingborg, Kalvehave eller Stensby sogn, hvis tidligere studier har vist lovende resultater og som har økonomiske problemer. Ansøgning indgives til DTU eller Universitetets stipendieadministration på den pågældende uddannelsesinstitutions ansøgningsblanket.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar