Skræddermester Jens Peter Larsen og hustru Anna Larsens Mindefond for studerendefra Vordingborg sogn, Kalvehave

Skræddermester Jens Peter Larsen og hustru Anna Larsens Mindefond for studerendefra Vordingborg sogn, Kalvehave

At yde støtte til unge studerende på Danmarks Tekniske Højskole eller Københavns
Universitet, der er døbt og konfirmeret i Vordingborg, Kalvehave eller Stensby sogn, hvis tidligere studier har vist lovende resultater og som har økonomiske problemer.
Yderligere oplysninger: Uden dokumentation frafalder ansøgningen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar