Slagelse Gammel Kloster

Slagelse Gammel Kloster

Fondens formål er at yde værdige enligstillede kvinder, mænd samt ægtepar understøttelse efter fondens regler.
Yderligere oplysninger: Fondens formål er at stille boliger til rådighed for personer, der har behov for
at have betryggende forhold og som ønsker at indgå i det fællesskab, som bolig i
klosteret medfører. Ved indflytning skal beboeren være fyldt 60 år og ved indflytning tillige have bopæl i København eller Roskilde stift. For så vidt angår par skal den ældste være fyldt 60 år. Dispensation fra ovennævnte alderskrav kan dog meddeles af bestyrelsen, når særlige grunde findes at tale herfor. Nærmere regler vedrørende fremgangsmåden for optagelse af nye beboere samt eventuelle krav til disse i forhold til klosteret og dets øvrige beboere fastsættes af bestyrelsen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar