Slagelse Kloster

Slagelse Kloster

At stille boliger til rådighed for personer, der har behov for at have betryggende forhold og som ønsker at indgå i det fællesskab, som bolig i klosteret medfører. Beboeren skal være fyldt 60 år og have bopæl i Roskilde stift eller København stift ved indflytningen i Klosteret. Hvis par søger ind skal den ældste være fyldt 60 år. Dispensation fra ovennævnte alderskrav kan dog meddeles af bestyrelsen, når særlige grunde findes at tale herfor. Personer kan først skrives op til venteliste efter det fyldte 55 år.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar