Snedkermestrenes Kultur- og Hjælpefond i Sønderborg og Gråsten politikredse

Snedkermestrenes Kultur- og Hjælpefond i Sønderborg og Gråsten politikredse

Yder hjælp til medlemmer, samt disses ægtefæller og livsarvinger i tilfælde af sygdom, alderdom, død eller iøvrigt i trangstilfælde, samt støtte til medlemmernes livsarvinger til uddannelse i faget.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar