Søren Vad Tranbergs Lånefond for unge landmænd i Lunde Sogn

Søren Vad Tranbergs Lånefond for unge landmænd i Lunde Sogn

At yde lån på indtil 10.000 kr. til unge personer, som overtager landbrugsejendomme i sognet. Betingelsen herfor er at ansøger eller dennes ægtefælle er født i sognet eller har opholdt sig der i samlet mindst 3 år.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsfrist i henhold til annoncering. Uddelingstidspunkt ikke tidsbestemt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar