Søværnets Fælleslegat

Søværnets Fælleslegat

Til værdige og trængende tjenstgørende som afskedigede militært ansatte i søværnet, værdige og trængende tjenstgørende som afskedigede personer af håndværkergruppen på orlogsværftet på Holmen og disse to gruppers værdige og trængende enker/enkemænd og vanskeligt stillede børn. Med enker/enkemænd ligestilles samlevere, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med afdøde. Ansøges efter opslag i Berlingske Tidende, Jyllands Posten og Forsvarets Personeltjeneste’s hjemmeside i august.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar