Sognepræst C. C. Berthelsen og hustru Elise D. Berthelsen f. Tommerups Familielegat

Sognepræst C. C. Berthelsen og hustru Elise D. Berthelsen f. Tommerups Familielegat

Til medlemmer af slægten Tommerup uddeles indtil to portioner årligt. Trang er en betingelse for at opnå legatet, som fortrinsvis er tænkt som en hjælp til ældre, men kan også søges af yngre, særligt sådanne, som er under uddannelse. Ansøgningsskema kan afhentes eller tilsendes mod indsendelse af frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar