Sognepræst Georg Nielsen og Fabrikant Christen Jensen og Hustruers Legat

Sognepræst Georg Nielsen og Fabrikant Christen Jensen og Hustruers Legat

Til syge eller til rekreationsophold for gamle og svage bosiddende i Frederiksberg Kommune. 1/3 af afkastet uddeles forlods til rentenydere, jf. nedenfor, samt til personer bosiddende i Lindevang og Solbjerg Sogne på Frederiksberg. 2/3 af afkastet uddeles efter den generelle formålsbestemmelse til personer bosat inden for Frederiksberg Kommunes grænser. Der forefindes p.t. rentenydere, der skal modtage 1/3 af afkastet. Ansøgning fortrinsvis gennem den lokale kirke/menighedspleje.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar