Sognepræst N. Carl Hansens Legat for trængende præstedøtre i Aarhus stift

Sognepræst N. Carl Hansens Legat for trængende præstedøtre i Aarhus stift

Til fordel for trængende præstedøtre i Aarhus stift. Ingen fast ansøgningsfrist. Uddeling finder sted med 3-4 års mellemrum. Opslås i Præsteforeningens Blad med angivelse af ansøgningsfrist.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar