Sophie og Kirstine Sørensens Stiftelse ved Ry Håndværker- og Borgerforening

Sophie og Kirstine Sørensens Stiftelse ved Ry Håndværker- og Borgerforening

Formålet er at skaffe hel eller delvis fribolig til ældre, veltjente, værdige enligtstillede borgere i Ry eller enker efter disse. Et enligt stillet ægtepar er ikke udelukket, hvis de opfylder betingelserne iflg. denne vedtægt, og hvis stiftelsens styrelse finder, at det kan accepteres. En absolut forudsætning er, at den eller de pågældende ikke har nydt urefunderet fattigunderstøttelse eller hvad der kan stilles i klasse hermed, hvorimod absolut trang ikke er aldeles afgørende. Fortrinsret for personer, der ved at opnå fribolig kan opretholde en eksistens uden at oppebære aldersrente eller lign. offentlig hjælp. Personer som i min. 10 år har været medl. af Håndværker- og Borgerforeningen i Ry eller anden lignende repræsentation for borgerskabet i Ry. Stiftelsen ejer en ejendom med 6 boliger.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar