Sophus Fonden

Sophus Fonden

Støtter eksperimentel belysning og kunstneriske initiativer med relation til lys samt højnelsen af kvaliteten af kunstig belysning. Fondens uddelinger skal: 1) højne uddannelsesniveauet inden for lysområdet på de videregående uddannelser, 2) styrke debatten om lyskvalitet og gerne provokere til eftertanke, 3) være rettet mod tiltag og initiativer af eksperimentel og nyskabende karakter, 4) tiltrække ung talentmasse og 5) stimulere interessen for lys og skærpe den offentlige bevågenhed.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar