Spadille ApS Sociale Fond

Spadille ApS Sociale Fond

Fondens formål er at betrygge og forbedre kårene for de ansatte i Spadille ApS.
Yderligere oplysninger: Fondens formål er at betrygge og forbedre kårene for de ansatte og tidligere ansatte i Spadille ApS og disses pårørende, der kan herunder ydes støtte til uddannelsesformål, til bedring af medlemmernes boligforhold, til oprettelse af børneinstitutioner, til ferieformål, til bedring af medlemmernes muligheder for udøvelse af sport, i tilfælde af ulykker og sygdom, i tilfælde af børnefødsler samt dødsfald. Støtten kan eventuelt ydes i form af lån. Fonden må ikke udbetale
ydelser, der kan have karakter af pension til arbejdstagere, disses ægtefæller eller børn. Fonden må ikke udbetale beløb, der har karakter af supplement til sådanne pensionsydelser. Fonden må heller ikke udbetale pensionslignende ydelser
til tidligere ansatte i Spadille ApS, disses ægtefæller eller børn. Støtte fra fonden kan højst ydes for et år ad gangen. Uddelingstidspunkterne er fordelt således: 3 eengangsudlodninger, 11 månedlige udlodninger (juni, august og december).

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar