Sparekassen Bornholms Fond

Sparekassen Bornholms Fond

At virke til gavn for almennyttige og velgørende formål på Bornholm, alt efter bestyrelsens frie skøn. Fonden kan endvidere udøve finansiel virksomhed ved placering af dele af fondsformuen i aktier og anparter i selskaber med tilknytning til Bornholm.
Yderligere oplysninger: Der holdes normalt 6 bestyrelsesmøder om året, hvor ansøgninger behandles.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar