Statsautoriseret revisor Oluf Christian Olsen og Hustru Julie Rasmine Olsens Mindefond

Statsautoriseret revisor Oluf Christian Olsen og Hustru Julie Rasmine Olsens Mindefond

Understøttelsen kan søges af studerende ved:Kandidatuddannelser under den tidligere Kgl. Veterinær og Landbohøjskole (Agronomi, Jordbrugsøkonomi, Horticulture, Landskabsarkitektur, Forest and Nature Management, Food Science and Technology, Environmental Chemistry, Human ernæring, Landskabsforvaltning, Agricultural development, Biology - Biotechnology, Parasitology, Env. And Natural Ressource, Klinisk Ernæring, Gastronomi og Sundhed, Env. Chemistry and Health, Animal Science og Veterinærmedicin), af studerende ved handelshøjskolerne incl. disses afdelinger for erhvervsøkonomiske og erhvervssproglige eksaminer samt merconomprøver, af studerende til uddannelse som statsautoriseret revisor, af ingeniørstuderende på Ingeniørhøjskoler, af fysioterapeutstuderende på Professionshøjskolerne, af teologistuderende ved universiteterne. Der kan søges, når ansøgerne har bestået Bachelor eller tilsvarende 3 årig uddannelse. Kan kun ansøges ved opslag på ovennævnte uddannelsessteder.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar