Stiftelsen af 18. september (Kong Christian den VIII’s Fødselsdag)

Stiftelsen af 18. september (Kong Christian den VIII´s Fødselsdag)

Understøttelse af gamle, værdige og trængende håndværksmestre og fabrikanter i Odense og disses enker. Støtte ved legater.
Yderligere oplysninger: Kontaktadresse: Lahnsgade 86 5000 Odense C Tlf. 66 12 77 02.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar