Stiftelsen Georg Stages Minde

Stiftelsen Georg Stages Minde

Stiftelsen driver skoleskibet Georg Stage. Stiftelsens opgave er at give unge mennesker, der ønsker at fare til søs, den første undervisning i praktisk sømandsgerning om bord i et dertil bestemt skoleskib. I begyndelsen af hvert år finder offentlig bekendtgørelse sted om antagelse af elever til skoleskibet. Normalt udleveres ansøgningsskemaer i perioden 1. januar til 24. februar til skoleskibets årlige togt. Ansøgere skal være fyldt 17 1/2 år og almindeligvis ikke over 22 år. Fonden uddeler ikke midler.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar