Stiftelsen Kirkerup Hospital

Stiftelsen Kirkerup Hospital

At drive ejendommen Kirkerup Hospital som pensionistbolig med 2 lejligheder, beboerne i Gimling, Kirkerup og Sørbymagle sogne har fortrinsret til lejlighederne. Socialudvalget i Hashøj kommune har indstillingsret ved udlejning af lejlighederne. Ledigt lejemål annonceres i Lokalaviser.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar