Stiftsfysikus Morten Seedorffs mindelegat

Stiftsfysikus Morten Seedorffs mindelegat

Til i Odense kommune hjemmehørende mænd eller kvinder at yde hjælp til et rekreationsophold efter sygdomme i sådanne tilfælde, hvor der ikke eller ikke i fornødent omfang kan ydes offentlig hjælp til et sådant ophold.
Yderligere oplysninger: Skriftlig ansøgning med udførlige oplysninger om ansøgerens helbredstilstand og økonomiske forhold, samt lægeerklæring fra ansøgerens sædvanlige læge.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar