Stipendiefonden (Professor Steenberg, Kinch og Schøtler Nielsens Fond)

Stipendiefonden (Professor Steenberg, Kinch og Schøtler Nielsens Fond)

Yder støtte til uddannelse, studier og forskning til gavn for dansk folkebiblioteksvæsen. Stipendier kan søges af medarbejdere ved danske folkebiblioteker til studieformål, ligesom der kan ydes støtte til løsning af specielle opgaver og nærmere afgrænset forsknings- og oplysningsarbejde, der foranlediges af Fonden. Hvert år skal mindst et stipendium uddeles til et medlem af Bibliotekarforbundet. Stipendier vil også kunne tildeles personer, der uden at være ansat ved danske folkebiblioteker, kulturelt eller fagligt virker til gavn for folkebiblioteksarbejdet. Ansøgning skal indeholde en specificeret oversigt over de forventede udgifter. Ansøgningsfrist opslås i bibliotekspressen. Der uddeles årligt ca. 30.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar