Stud. scient. Johan Dohlmanns Rejselegat for geologistuderende

Stud. scient. Johan Dohlmanns Rejselegat for geologistuderende

At yde støtte til studieophold, feltarbejde, rejser og ekskursioner for hovedfagsstuderende i geologi ved Københavns Universitet, fortrinsvis for de ansøgere, som har vanskeligt ved at opnå støtte andetsteds fra.
Yderligere oplysninger: Ansøgninger skal indeholde relevante oplysninger, herunder også budget for planlagte aktiviteter, såvel som regnskaber for afholdte aktiviteter, hvortil der søges støtte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar