Studentergårdens Fond for kollegiet og dets beboere

Studentergårdens Fond for kollegiet og dets beboere

Yde støtte til økonomisk dårligt stillede studerende, der bor på Studentergården
og yde støtte til formål, der tilgodeser beboernes almene vel. Endvidere ydes tilskud til festlige sammenkomster for Studentergårdens beboere.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar