Studiefonden af 1. 12. 1971

Studiefonden af 1. 12. 1971

Yde støtte til unge til gennemførelse af studier ved universitet, højere læreanstalter, landbrugsskoler, tekniske skoler eller anden tilsvarende uddannelse.
Yderligere oplysninger: Berettiget til at oppebære legater fra fonden er ansøgere, der er født i Vendsyssel, herunder ansøgere, hvis forældre har fast bopæl i Vendsyssel,

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar