Studiefonden for Danmarks Højskole for Legemsøvelser

Studiefonden for Danmarks Højskole for Legemsøvelser

Studiefondens formål er at yde støtte i form af stipendier til lærere, som ønsker videregående uddannelse eller studerende ved Instituttet.
Yderligere oplysninger: Studiefonden for Institut for Idræt, Københavns Universitet er en selvejende institution, hvis formål er at yde økonomisk støtte i form af stipendier til enten lærere, der ønsker at gennemgå videreuddannelse i faget idræt ved Instituttet eller formidlet af Instituttet i.s.m. andre uddannelsesinstitutioner
eller studerende ved Instituttet eller hovedfagsstuderende i idræt, der har gennemgået uddannelsen ved Instituttet, til specielle arbejder, der retter sig mod faget idræt i den danske skole.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar