Studiefonden for Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.D.-forening

Studiefonden for Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.D.-forening

Yder foreningens medlemmer støtte til deltagelse i studie- og kongresrejser, samt i forskerkurser og andre kurser. Fonden støtter desuden afholdelse af faglige og sociale arrangementer for medlemmerne. Annonceres i Jord og Viden. Kun for medlemmer af Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.D.-forening. Ansøgning i 8 eksemplarer. Uddelingstidspunkt annonceres på hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar