Studiefonden for Institut for Idræt, Københavns Universitet

Studiefonden for Institut for Idræt, Københavns Universitet

Studiefondens formål er at yde støtte i form af stipendier til enten lærere, der ønsker videreuddannelse i faget idræt ved Institut for Idræt eller formidlet af Instituttet i samarbejde med andre institutioner eller studerende ved Instituttet til specielle arbejder, der retter sig mod faget idræt i den danske skole. Bemærk at der ikke ydes støtte til deltagelse i sportsstævner, mesterskaber o.lign. Se ansøgningsfrister og uddelingstidpunkter på hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar