Studiefonden for Studerende ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Studiefonden for Studerende ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

At yde økonomisk støtte bl.a. til rejseformål for studerende, der er indskrevet ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar