Studiehjælpen Valdemar Schiøtts Minde

Studiehjælpen Valdemar Schiøtts Minde

Efter ansøgning at yde økonomisk støtte til unge under uddannelse.
Yderligere oplysninger: Studiehjælpen Valdemar Schiøtts Minde (selvejende institution under Den Danske Frimurerorden) yder studiehjælp til ubemidlede unge under videregående uddannelser. Der ydes normalt ikke støtte til studierejser. Legatet støttet principielt kun studier i Danmark.
Ansøgningsskema kan kun rekvireres ved fremsendelse af frankeret svarkuvert til fondens sekretariat.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar