Studie- og Rejsefondet for personale ved Århus Kommune familie og Beskæftigelse

Studie- og Rejsefondet for personale ved Århus Kommune familie og Beskæftigelse

Yder økonomisk støtte til rejser, som kan fremme personalets uddannelse. 5-10 legatportioner a min. 700 kr. Ansøgningsfrist bekendtgøres i personaleblad.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar