Studie- og Rejsefondet for personalet ved Århus Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltning Social- og Sundhedsforvaltning

Studie- og Rejsefondet for personalet ved Århus Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltning Social- og Sundhedsforvaltning

Økonomisk støtte til rejser som kan fremme personalets uddannelse.
Yderligere oplysninger: Ansøgninger indkaldes ved bekendtgørelse i personaleblad.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar