Sulsted-Aistrup Sognes Spare- og Lånekasses Mindelegat

Sulsted-Aistrup Sognes Spare- og Lånekasses Mindelegat

Til kulturelle og idrætslige formål og til personer over 18 år til hjælp til uddannelse eller etablering i erhvervsøjemed. Støtten kan ydes til institutioner, foreninger og personer, der har bopæl - eller tilhørsforhold til de områder, hvor Sparekassen havde sit virkeområde. Ansøgningsskemaer kan afhentes eller rekvireres i Nørresundby Banks afdelinger i Vestbjerg. Der uddeles årligt ca. 60.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar