Susi og Peter Robinsohns Fond

Susi og Peter Robinsohns Fond

Yder økonomisk støtte til arbejde, projekter, initiativer m.m. for børn og unge, der lever under belastende forhold, og hvor der ikke kan opnås tilstrækkelig eller nogen støtte fra det offentlige. Belastende og uværdige forhold, fx at leve i et narko-, prostitutions-, og voldsmiljø eller lignende. Sigtet skal bl.a. være på den måde at støtte personer i deres egen indsats for at kunne få en bedre opvækst, herunder at kunne gennemføre en uddannelse en bedre opvækst, herunder at kunne gennemgøre en uddannelse såvel teoretisk som praktisk eller for på anden måde at blive egnede til et meningsfyldt liv. Fonden kan også yde støtte til arbejde, projekter, initiativer m.v., der har til formål at skabe arbejde, projekter, initiativer mv., der har til formål at skabe tålelige forhold for voksne, der på en eller anden måde er tabt i det almindelige samfund, og hvor det offentlige ikke vil eller kan støtte, eller ikke støtter i tilstrækkelig grad. Tålelige forhold kan f.eks. være oprettelse af varmestue, herberger og kollektiver. Der kan også på denne måde ydes støtte til hjælp til afvænning, til arbejdstræning eller til uddannelse. Der kan søges i perioden 1. - 31. januar, 1. - 30. april, 1. - 31. juli samt 1. - 31. oktober.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar