Svend Andersen Fonden

Svend Andersen Fonden

Det er fondens primære formål at foretage udlodning af legater til støtte og fremme af lægevidenskaben. Det er fondens politik alene at støtte den bedste lægevidenskabelige forskning i Danmark, og gerne hvis denne foregår på Rigshospitalet eller på Aalborg Sygehus. Fonden yder støtte i form af større legater, oftest ca. kr. 1 mio. pr. donation. Fonden støtter ikke: Ansøgninger fra juniorforskere, herunder fra ph.d. studerende, Ansøgninger om støtte til studierejser eller ansøgninger om apparatur eller driftsmidler under kr. 500.000. Ansøgninger skal indeholde følgende: Projektbeskrivelse på dansk (maks. 5 A4 sider inkl. igurer), Kortfattet CV for ansøger (maks. 1 A4 side), Publikationsliste for seneste 5 år fra ansøger, Budget for ansøgningen og for forskergruppen bag ansøgningen. Ansøgninger sendes i 7 eksemplarer. Der modtages ikke ansøgninger pr. e-mail. Ansøgningsskema kan rekvireres fra hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar