Svend Bundgaards Fond

Svend Bundgaards Fond

Støtte til forskning og undervisning ved Institut for matematiske fag Aarhus Universitet, især med hensyn til kontakt med andre institutioner og projekter af igangsættende karakter. Ansøgninger modtages og behandles løbende. Der bevilges normalt ikke støtte til enkeltpersoners studieophold eller rejser. Der uddeles årligt ca. 2.500 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar