Svend Grams Mindelegat (Fond)

Svend Grams Mindelegat (Fond)

Yder økonomisk støtte til lovende tegnere til videreudvikling af deres talenter. Legatet støtter forskningsprojekter, udviklingsarbejde, videreuddannelse, studier og studierejser inden for områderne tegning og indutriel grafik. Legatet henvender sig primært til studerende ved - eller færdiguddannede fra en af de anerkendte skoler, men også til andre med tilsvarende relevant baggrund eller kvalifikationer inden for ovennævnte fag. Enkeltpersoner og grupper kan søges legatet. Legatet gives ikke til afgangsprojekter, grupperejser og materialer. Ansøgning på max. 1 A4-side bilægges arbejdsprøver eller anden dokumentation. Bilagsmateriale i form af budget m.v. skal vedlægges. Legatet søges efter annoncering i dagspressen m.v.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar