Svend Hansen, Houston og hustru Pauline Hansens Legat til minde om hans forældre

Svend Hansen, Houston og hustru Pauline Hansens Legat til minde om hans forældre

Legaterne tildeles dygtige veluddannede handelsmænd ikke over 23 år, der er udgået fra Niels Brock - Copenhagen Business College.
Yderligere oplysninger: Fortrinsvis til ansøgere ved FUHU´s udlandsskoler/studieprogrammer eller beslægtede institutioner, såsom udenlandske fagskoler, der ikke findes tilsvarende i Danmark (shipping, savværksskoler, tekstilskoler, m.v.). Opslag på
Niels Brock - Copenhagen Business College.
Ansøgningsskema tilsendes mod indsendelse af frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar