Svend Seneca Pedersen og hustrus mindelegat

Svend Seneca Pedersen og hustrus mindelegat

Støtte til udvidet uddannelse af unge mellem 17 og 24 år. For at komme i betrgtning skal de pågældende være hjemmehørende i Boeslunde sogn, eller være født i sognet og have haft deres hjem dér i mindst 5 år af deres opvækst. Ansøgning om støtte fra legatet bedes fremsendt skriftligt med begrundelse, oplysning om forældres indtægt samt om ansøger er hjemmeboende

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar