Svendborg kommunes Uddannelseslegat

Svendborg kommunes Uddannelseslegat

Til unge under uddannelse uanset uddannelsens art. Ansøgningsfrist m.m. averteres. Legatportionernes størrelse og antal varierer. Ansøger skal være hjemmehørende i Svendborg kommune. Legatet er skattepligtigt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar