Syddansk Universitets Forskningsfond

Syddansk Universitets Forskningsfond

At yde tilskud til universitetsformål, der normalt ikke kan forventes dækket af ordinære statsbevillinger eller tilskud. Kun i ganske særlige tilfælde kan der bevilges midler til apparatur. Uddelingerne skal fortrinsvis tilgodese yngre forskere (f.eks. ph.d.-studerende, post doc´er og adjunkter) og kan kun undtagelsesvis anvendes til studerendes projekter. Støtte til opholdsudgifter i forbindelse med ph. d.-studerendes langvarige udlandsophold vil kun i særlige tilfælde kunne bevilges. Ansøgninger indkaldes hvert år i oktober måned ved opslag på Cambustorvet, Odense, opslagstavler i Sønderborg, Kolding, Esbjerg og Flensborg. Ansøgning med bilag fremsendes i 10 eksemplarer. Ansøgning kan deslige afleveres i postkassen mærket ´Legatansøgninger´ på Campustorvet, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar