Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond

Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond

Støtte til almennyttige eller dermed ligestillede formål, herunder kulturelle, maritime og ideelle formål, navnlig indenfor det tidligere A/S Sydfynske Dampskibsselskabs geografiske område. Indenfor de i vedtægterne angivne rammer udloddes midler fortrinsvis til aktiviteter indenfor områder relateret til søfartserhvervet i bred forstand og til søsport. Der uddeles årligt mellem 800.000 kr. og 1.000.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar