Sygeforsikringen >danmark<'s Sundhedsfond

Sygeforsikringen >danmark<´s Sundhedsfond Yde tilskud og støtte til sundhedsmæssig og socialmedicinsk virksomhed især tilskud til sygdomsbehandling og rekreation. Støtte til sygdomsforebyggelse og forskning, samt støtte til oplysning vedrørende sundhedsområdet. Yderligere oplysninger: Fondens formål er at yde tilskud og anden form for støtte til sundhedsmæssig, socialmedicinsk og lignende virksomhed, herunder navnlig: a. Tilskud til sygdomsbehandling og rekreation, der ikke dækkes efter de nugældende tilskudsregler for den offentlige sygesikring eller efter Sygeforsikringen ´danmark´s regler. b. Støtte til sygdomsforebyggende og anden virksomhed inden for sundhedsområdet, herunder forskning og forsøg. Støtte til forskning kan kun ydes efter forudgående forhandling med de af staten oprettede forskningsråd. c. Støtte til oplysende virksomhed inden for sundhedsområdet. Der kan ikke af fondens midler ydes tilskud til afholdelse af eller deltagelse i konferencer, kurser og lignende, ligesom der ikke kan ydes tilskud til studieophold og rejseudgifter. Uddelingen foregår løbende (punkt a og c), dog vil uddeling af støtte til forskning (punkt b) finde sted hvert andet eller hvert tredie år efter annoncering i dagspressen. Der benyttes ansøgningsskema til punkt a. og b. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER] [s2If current_user_can(access_s2member_level1)] Ansøgningsskema: Ja
Ansøgningsfrist: Varierende.

Jørgen Gawinetski
Sygeforsikring >danmark< Palægade 7 1261 København K Telefon: 33 30 17 00. Årlig legatsum: 800.000 kr. Legatportion: Efter skøn.[/s2If]

Skriv kommentar