Sygehjælpefond m.v. for arbejdere og disses pårørende på B & W Holeby Diesel

Sygehjælpefond m.v. for arbejdere og disses pårørende på B & W Holeby Diesel

At yde sygeunderstøttelse, begravelseshjælp og andre betryggende foranstaltninger, dog ikke støtte af pensionslignende karakter.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar