Sygelegatet for de 8 sogne – Sønder Bjært, Vonsild, Dalby, Sønder Stenderup, Vejstrup, Hejls, Taps og Ødis sogne i Kolding Kommune

Sygelegatet for de 8 sogne - Sønder Bjært, Vonsild, Dalby, Sønder Stenderup, Vejstrup, Hejls, Taps og Ødis sogne i Kolding Kommune

1) Legatportioner à kr. 2.500 som hjælp til og under sygdomsbehandling eller til kur- og rekonvalescensophold i ind- og udland, eller som hjælp til proteser og andre tekniske hjælpemidler. Kan indsendes af patienten selv, men skal være ledsaget af fornøden lægehenvisning. 2) Legatportioner à kr. 1000 til alm. støtte og opmuntring i forbindelse med sygdom og rekonvalescens. Kan indsendes af læge, sygeplejerske, socialrådgiver eller andre med indsigt i patientens forhold. Det er en betingelse, at de offentlige hjælpekilder i forvejen er udnyttet fuldt ud. Der uddeles årligt ca. 25.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar