Sygelegatet for S. Bjært, Vonsild, Dalby, S. Stenderup, Vejstrup, Hejls, Taps ogØdis Sogne

Sygelegatet for S. Bjært, Vonsild, Dalby, S. Stenderup, Vejstrup, Hejls, Taps ogØdis Sogne

Hjælp til og under sygdomsbehandling samt til kur- og rekonvalescensophold i ind- og udland. Endvidere hjælp til proteser og andre tekniske hjælpemidler i forbindelse med sygdom eller legemlige handicaps m.v.
Yderligere oplysninger: Kun personer, som er bosat inden for de ovennævnte tidligere 8 sognes område, er
berettiget til hjælp, og det er endvidere en betingelse, at de offentlige hjælpekilder på området forlods er udnyttede fuldt ud. Ansøgning om støtte til sygdomsbehandling, kur- og rekonvalescensophold samt hjælpemidler kan indsendes af patienten selv, men skal være ledsaget af fornøden lægehenvisning. For de til
almindelig opmuntring og støtte afsatte portioners vedkommende kan ansøgning indsendes af læge, sygeplejerske, socialrådgiver/eller andre med indsigt i patientens forhold. I begge tilfælde vil ansøgning om støtte til patienter bosat
i den del af de tidligere 8 sogne, der nu ligger i Vejle amt, skulle indsendes til sygehusdirektøren ved Kolding Sygehus og for den del af de 8 sogne, der nu ligger i Sønderjyllands amt, skal ansøgning indgives til sygehuschefen ved Haderslev Sygehus. Legatet opslås i lokalaviser i Kolding, Christiansfeld og Vamdrup kommuner.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar