Sygeplejerskernes Forskningsfond

Sygeplejerskernes Forskningsfond

Stipendie tildeles sygeplejersker, som har dansk autorisation og som er ordinære medlemmer af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning. Specielt ansøgningsskema skal anvendes. Ansøgningsskemaet kan rekvireres via hjemmesiden. Stipendie kan søges til: A) udførelse af projekt eller dele af projekt. B) deltagelse i forskningskonference. C) formidling af forskning. Ansøgningen kan indsendes elektronisk via mail eller sendes i 6 eksemplarer til fondens sekretariat.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar