Sygeplejerskernes Uddannelses- og Forskningsfond

Sygeplejerskernes Uddannelses- og Forskningsfond

At yde forsknings- og/eller uddannelsesstøtte til sygeplejersker og sygeplejerskestuderende, der er medlemmer af Dansk Sygeplejeråd. Sygeplejersker der kun har begrænsede muligheder for anden økonomisk støtte har fortrinsret. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden eller kan rekvireres på telefonnummeret. Legatet kan søges efter at legatet har været annonceret i Sygeplejersken i september.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar