Synoptikfonden (Grosserer Robert Delfers Mindefond)

Synoptikfonden (Grosserer Robert Delfers Mindefond)

Fondens formål er at yde støtte til uddannelse af unge optikere samt at yde støtte til forskning og udvikling indenfor områderne
optik og oftalmologi.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema kan rekvireres.
Der ydes økonomisk støtte til studierejser, kurser m.m. efter bestyrelsens vurdering.
Ansøgningsfrist: 1. marts og 1. september for forskningsbevillinger. Øvrige ansøgninger behandles løbende. Legatbeløb til optikerelever er fast, øvrige legater varierer i størrelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar