Tårnby kommunes Studiepulje

Tårnby kommunes Studiepulje

Yder støtte til unge under 35 år bosiddende i Tårnby kommune, der er optaget på eksamensgivende højskoler, seminarer, universiteter og andre højere læreanstalter. Som hjemmeboende må husstandsindkomsten max. udgøre 250.000 kr. for at man kan komme i betragtning til et legat. Som udeboende må husstandsindkomsten max. udgøre 150.000 kr. Der gives et tillæg på 15.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år. Der uddeles årligt ca. 160.000 kr. Ansøgningsskema kan afhentes i Informationen på Rådhuset fra 1. september.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar