Tage Lund-Larsen og hustru Claudine Lund-Larsens Fond

Tage Lund-Larsen og hustru Claudine Lund-Larsens Fond

1. At støtte kulturelle, sociale og videnskabelige formål samt andre formål i almennyttigt øjemed, 2. at yde støtte til unge under uddannelse, 3. at yde støtte til tidligere medarbejdere i Entreprenørfirmaet T. Lund-Larsen A/S, Næsby Betonvarefabrik, reg. nr. A/S 37.294, eller til sådanne medarbejderes familie, 4. samt at yde støtte til sociale formål og sygdomsbekæmpende arbejde således, at der hertil minimum udbetales 10% af årets uddelinger.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar