Tage Nielssens Legat til minde om hans forældre, Boghandler C. M. Nielssen og hustru fra Stege, Møn

Tage Nielssens Legat til minde om hans forældre, Boghandler C. M. Nielssen og hustru fra Stege, Møn

Støtte til afdødes forældres descendenter.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar